Tarieven 2020

Reguliere zitting € 36,00

Zitting Kinderfysiotherapie € 49,00

Zitting Manuele therapie € 47,00

Zitting Oedeem therapie € 49,00

Lange zitting voor patiënten met complexe aandoeningen € 49,00

Screening € 19,00

Intake en onderzoek na screening € 49,00

Intake en onderzoek na verwijzing € 49,00

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 62,00

Eenmalig kinderfysiotherapeutisch onderzoek € 34,00

Instructie/overleg ouders van patiënt € 34,00

In geval de fysiotherapeut de patiënt thuis bezoekt € 19,00

(uitbehandeling) mag het tarief per zitting worden

verhoogd met de toeslag voor uitbehandeling

Uitbehandeling inrichtingstoeslag € 11,00

Niet nagekomen afspraken regulier € 27,50

Niet nagekomen afspraken specialisatie € 34,50