Tarieven 2019

Reguliere zitting € 34,00

Zitting Kinderfysiotherapie € 47,00

Zitting Manuele therapie € 45,00

Zitting Oedeem therapie € 47,00

Lange zitting voor patiënten met complexe aandoeningen € 47,00

Screening € 17,00

Intake en onderzoek na screening € 47,00

Intake en onderzoek na verwijzing € 47,00

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 60,00

Eenmalig kinderfysiotherapeutisch onderzoek € 32,00

Instructie/overleg ouders van patiënt € 32,00

In geval de fysiotherapeut de patiënt thuis bezoekt € 17,00

(uitbehandeling) mag het tarief per zitting worden

verhoogd met de toeslag voor uitbehandeling

Uitbehandeling inrichtingstoeslag € 9,00

Niet nagekomen afspraken regulier € 25,50

Niet nagekomen afspraken specialisatie € 32,50