Fascia Integratie Therapie

Fascia Integratie Therapie, kortweg FIT genoemd is een nieuwe erkende vorm van fysiotherapie. Bij deze therapie wordt niet alleen de klacht of pijn behandeld, maar wordt ook gekeken naar houding, beweging en de rol van fascia (bindweefsel). De behandeling zorgt vaak direct voor verlichting en vermindering van de klachten.

Wat is fascia?

Met het woord fascia wordt bindweefselvlies bedoeld. Het menselijk lichaam bestaat uit botten, spieren en organen. De verbindingen hiertussen zijn de bindweefselvliezen. Fascia is eigenlijk een groot netwerk in het hele lichaam dat ervoor zorgt dat het lichaam bij elkaar wordt gehouden en dat ieder bot, spier en orgaan op de juiste plek blijft zitten. Tussen al deze vliezen zit een vloeibare gel die ervoor zorgt dat spieren zonder wrijving langs elkaar kunnen bewegen. Fascia speelt dus een belangrijke rol in het lichaam.

Het ontstaan van klachten

Klachten waarbij fascia een rol speelt ontstaan meestal door een overbelasting van de spieren door een ongeluk of operatie of door veel in dezelfde houding te zitten. Daarnaast kunnen stress en voeding een rol spelen. Door middel van fascia staat alles in het lichaam met elkaar in verbinding. Hierdoor kunnen beperkingen op een andere plek tot uiting komen dan waar ze ontstaan. Klachten kunnen bestaan uit een bewegingsbeperking, maar ook uit pijn. Pijn ontstaat door prikkeloverdracht in de hersenen, waarbij ook de gevoeligheid van het zenuwstelsel een rol speelt. Deze gevoeligheid kan wisselend zijn, onder invloed van emoties, stress, slaap, voeding, hormonen en dergelijke. Bij FIT wordt naar al deze factoren samen gekeken om zo de oorsprong van klachten op te kunnen sporen.