Informatie

De praktijk heeft contracten gesloten met alle zorgverzekeraars in Nederland, hetgeen betekent dat in principe de betaling van de behandelingen direct wordt verrekend met uw zorgverzekeraar. Dit is mede afhankelijk van de door u afgesloten aanvullende verzekering.

Chronische behandelingen voorkomend op “ de lijst Borst” worden vergoed uit de basisverzekering behalve de eerste 20 behandelingen, deze vallen onder de aanvullende verzekering. Behandelingen van kinderen tot 18 jaar vallen eveneens onder de basisverzekering en hebben geen eigen risico. Alle overige behandelingen vallen onder de aanvullende verzekering.

Informeer bij uw verzekering hoe u verzekerd bent voor fysiotherapie.

DTF: Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie.

Per 1 januari 2006 is de wetgeving m.b.t de toegankelijkheid fysiotherapie zodanig veranderd dat u geen verwijzing van huisarts of specialist meer nodig heeft om een fysiotherapeut te bezoeken; dit geldt voor zowel onderzoek als voor behandeling. Wel dienen de klachten betrekking te hebben op het houdings- en bewegingsapparaat. Bij twijfel hieromtrent raden wij u aan eerst de huisarts te raadplegen. In geval van DTF worden de behandelingen op dezelfde wijze vergoed zoals hiervoor vermeld staat. Sinds 2008 is er een verplicht eigen risico in de basisverzekering ingevoerd voor iedereen die 18 jaar of ouder is. Het verplichte eigen risico bedraagt in 2021 € 385,=  Daarnaast kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico, dit om een lagere premie van uw zorgverzekering te verkrijgen. Fysiotherapeutische zorg die vanuit de aanvullende zorg wordt vergoed, valt niet onder het verplicht eigen risico.