Tarieven 2022

Reguliere zitting € 38,00

Zitting Kinderfysiotherapie € 51,00

Zitting Manuele therapie € 49,00

Zitting Oedeem therapie € 51,00

Zitting bekken fysiotherapie € 47,00

Screening € 21,00

Intake en onderzoek na screening € 51,00

Intake en onderzoek na verwijzing € 51,00

In geval de fysiotherapeut de patiënt thuis bezoekt € 21,00

(uitbehandeling) mag het tarief per zitting worden

verhoogd met de toeslag voor uitbehandeling

Uitbehandeling inrichtingstoeslag € 13,00

Niet nagekomen afspraken regulier € 29,00

Niet nagekomen afspraken specialisatie € 36,00