Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie richt zich op problemen rondom het bewegen en het bewegingssysteem van kinderen en jongeren tot 18 jaar. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van baby’s, peuters, kleuters, jongeren en pubers met verschillende klachten. Bij sommige kinderen verloopt de motorische ontwikkeling anders dan normaal, het kan zijn dat uw kind pas laat gaat kruipen of lopen. Maar ook het aanleren van vaardigheden als schrijven of veters strikken kunnen voor problemen zorgen.

Elke leeftijdscategorie kenmerkt zich door veel voorkomende klachten. Doormiddel van testen en observatie kan de kinderfysiotherapeut vaststellen of er sprake is van een motorisch probleem. Door het toepassen van bewegingstherapie leren kinderen hun motorische vaardigheden verbeteren en ontwikkelen. Dit gebeurt op een manier die aansluit bij de belevingswereld van het kind.

Door nauw contact te hebben met de omgeving van het kind, zorgt de kinderfysiotherapeut voor een passende behandeling voor uw kind. Denk hierbij aan contact met het consultatiebureau, huisartsen, logopedisten, pscyhologen, specialisten en leerkrachten.

Voor welke klachten kunt u terecht bij de kinderfysiotherapeut?

  • Uw baby heeft een voorkeurshouding
  • Uw baby krijgt een plat hoofd.
  • Uw kind gaat pas laat kruipen en/of lopen
  • Uw kind loopt achter op zijn leeftijdsgenoten qua motoriek
  • Uw kind beweegt houterig en valt vaak
  • Uw kind lukt het maar niet om zijn zwemdiploma te halen
  • Uw kind heeft pijn in zijn knie tijdens het sporten
  • Uw kind heeft al langere tijd hoofdpijn en het gaat maar niet over

“Mijn zoon vond het lastig om aan te haken bij zijn leeftijdsgenoten tijdens de gymles op school.  Tijdens de behandeling van de kinderfysiotherapeut zijn er doelen opgesteld. Samen zijn ze aan de slag gegaan en mijn zoon heeft het plezier en het vertrouwen weer teruggevonden in het bewegen!”